Consultancy

.

Consultancy

Als Bedrijfsadviseur/Business Consultant bij RiboSystems geeft ik professioneel en deskundig advies en handel ik vraagstukken af voor organisaties. Deze vraagstukken kunnen over allerlei onderwerpen gaan. Ze kunnen  bijvoorbeeld betrekking hebben op de strategie, marketing of automatisering van je organisatie.


Mijn werkwijze is het afhandelen van vraagstukken of het analyseren van een probleem c.q. vraagstuk om hier vervolgens advies over te geven. Naast het analyseren en adviseren begeleidt ik de organisatie vaak ook gedurende het proces om het vraagstuk op te lossen.

De belangrijkste reden waarom ik word ingehuurd, is dat veel organisaties niet zelf de kennis in huis hebben om een bepaald vraagstuk intern op te lossen. Soms is het wenselijk om een nieuwe blik van buiten bij het vraagstuk te betrekken.

Met mijn ervaring van meer dan 15 jaar ondernemerschap, bedrijfskundige, marketing, en ICT ervaring beschik ik over de nodige bagage om je op de juiste manier te adviseren. Heb je behoefte aan extern advies of expertise, neem dan contact met ons op.

Rik Boedhoe MBA

Neem contact met ons op!