GET STARTED TODAY Business
Intelligence

Business Intelligence

Organisatorisch:

Vanuit uw organisatie Missie/Visie van de organisatie ondersteunen wij u met het in kaart brengen van uw strategie en doelstellingen. Wij brengen de kritieke succesfactoren (KSF) in uw organisatie op het gebied van financiën, organisatie, medewerkers en cliënten in kaart.  Daarna worden de kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) op bovengenoemde gebieden SMART geformuleerd, met als doel om managementrapportages voor uw organisatie te ontwikkelen.

Technisch:

Aan de hand van de in kaart gebrachte kritieke succesfactoren ondersteunen wij met het analyseren van de gegevens en het creëren van datasets uit de bestaande software pakketten in uw organisatie (CRM, ERP, HRM etc.). Met behulp van genoemde datasets worden er rapportages aangemaakt en gepubliceerd naar Power BI service/of andere BI tool waarna wij  dashboards aanmaken t.b.v. voor Stakeholders/management informatie in uw organisatie.